National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đối chiếu sơ đồ cấu trúc hai thành tố của phát ngôn - câu tiếng Nga và tiếng Việt 1986

Đối chiếu sơ đồ cấu trúc hai thành tố của phát ngôn - câu tiếng Nga và tiếng Việt, 1986

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x