National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Điều trị liệt dây thần kinh quay cao không hồi phục do vết thương hỏa khí bằng phẫu thuật chuyển gân 1984

Điều trị liệt dây thần kinh quay cao không hồi phục do vết thương hỏa khí bằng phẫu thuật chuyển gân, 1984

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x