National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Góp phần nghiên cứu các loại hình tàn phế ở tay và chân của bệnh nhân Hansen. Biện pháp phòng và khả năng phục hồi bằng vật lý trị liệu và vận động liệu pháp 1984

Góp phần nghiên cứu các loại hình tàn phế ở tay và chân của bệnh nhân Hansen. Biện pháp phòng và khả năng phục hồi bằng vật lý trị liệu và vận động liệu pháp, 1984

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x