National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Các thuật toán thích nghi để xác định đặc trưng động học của đối tượng và tổng hợp tối ưu hệ thống điều khiển tự động trong điều kiện bất định 1983

Các thuật toán thích nghi để xác định đặc trưng động học của đối tượng và tổng hợp tối ưu hệ thống điều khiển tự động trong điều kiện bất định, 1983

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x