National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đặc trưng đại số và vấn đề chính qui hóa toán tử kỳ dị với dịch chuyển và liên hợp phức trong không gian Banach 1982

Đặc trưng đại số và vấn đề chính qui hóa toán tử kỳ dị với dịch chuyển và liên hợp phức trong không gian Banach, 1982

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x