National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Chẩn đoán tế bào học một số bệnh tuyến giáp qua chọc hút tổn thương bằng kim loại nhỏ 1981

Chẩn đoán tế bào học một số bệnh tuyến giáp qua chọc hút tổn thương bằng kim loại nhỏ, 1981

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x