National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Berechnung des nichtlinearen spannungs-verformungs-Zustandes im bangrund mittels FEM auf der grundlage der anwendung und weiterentwicklung des elastoplastischen stoftansatzes von HENCKY-NADAI/ILJUSCHIN 1980

Berechnung des nichtlinearen spannungs-verformungs-Zustandes im bangrund mittels FEM auf der grundlage der anwendung und weiterentwicklung des elastoplastischen stoftansatzes von HENCKY-NADAI/ILJUSCHIN, 1980

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x