National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Biến đổi tương đương quang tịnh tiến và vectơ đặc trưng tiếp xúc với lớp bộ truyền Hêlicôit 1979

Biến đổi tương đương quang tịnh tiến và vectơ đặc trưng tiếp xúc với lớp bộ truyền Hêlicôit, 1979

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x