National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng đồng và mangan đến một số chỉ tiêu sinh lí-hóa sinh, liên quan đến tính chịu nóng của bèo hoa dâu (azolla pinnata) (giống bèo xanh) 1978

ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng đồng và mangan đến một số chỉ tiêu sinh lí-hóa sinh, liên quan đến tính chịu nóng của bèo hoa dâu (azolla pinnata) (giống bèo xanh), 1978

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x