National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Ein Beitrag zur kinematischen analyse und zur angenahertan synthese mittels quadratischer optimierung von einfachen raumlichen Mechanismen 1978

Ein Beitrag zur kinematischen analyse und zur angenahertan synthese mittels quadratischer optimierung von einfachen raumlichen Mechanismen, 1978

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x