National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Die gesetzmabigkeiten der verteilung der arbeitzkrafte nach wirtschaftsbereichen im sozialismus, unter be sonderer Beriicksichtigung der industrie und der landnirtchaft und schlubfogerungen fur die planung der arbeitskrefte im der sozialistischen republik 1977

Die gesetzmabigkeiten der verteilung der arbeitzkrafte nach wirtschaftsbereichen im sozialismus, unter be sonderer Beriicksichtigung der industrie und der landnirtchaft und schlubfogerungen fur die planung der arbeitskrefte im der sozialistischen republik, 1977

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x