National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Asupra biologiei, ecologiei si comportării două specii de trichogramma (Trichogramma evanescene Westw si Trichogramma chilonis ischii), folosite in combaterea biologică a afredelitorului porumbului (Ostrinia nubilalis Hbn.) 1972

Asupra biologiei, ecologiei si comportării două specii de trichogramma (Trichogramma evanescene Westw si Trichogramma chilonis ischii), folosite in combaterea biologică a afredelitorului porumbului (Ostrinia nubilalis Hbn.), 1972

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x