National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Contributii la cunoasterea conditiilor de germinare a sporilov unor specii ale genului bacillus care se pot gasi in diverse alimente 1970

Contributii la cunoasterea conditiilor de germinare a sporilov unor specii ale genului bacillus care se pot gasi in diverse alimente, 1970

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x