National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Heat transfer characteristics of self-oscillating multi-heat pipe with the use of pure water and nanolfuid 2013

Heat transfer characteristics of self-oscillating multi-heat pipe with the use of pure water and nanolfuid, 2013

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x