National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu kiểu gen mầm bệnh lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị sán dây Taenia SPP và ấu trùng sán dây lợn trên bệnh nhân tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương 2007 - 2010 2013

Nghiên cứu kiểu gen mầm bệnh lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị sán dây Taenia SPP và ấu trùng sán dây lợn trên bệnh nhân tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương 2007 - 2010, 2013

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x