National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ sử dụng all-trans retinoic acid phối hợp hoá chất trong điều trị lơxêmi cấp tiền tuỷ bào 2013

Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ sử dụng all-trans retinoic acid phối hợp hoá chất trong điều trị lơxêmi cấp tiền tuỷ bào, 2013

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x