National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Sử dụng phần mềm dạy học phần “Di truyền và biến dị” (sinh học 9) theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh 2013

Sử dụng phần mềm dạy học phần “Di truyền và biến dị” (sinh học 9) theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, 2013

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x