National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu phân loại mô bệnh học và giá trị của hoá mô miễn dịch trong chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến giáp 2013

Nghiên cứu phân loại mô bệnh học và giá trị của hoá mô miễn dịch trong chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến giáp, 2013

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x