National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu, thiết kế vectơ mang gen kháng côn trùng từ vi khuẩn Bacillus thuringiensis phân lập ở Việt Nam để chuyển vào cây trồng nhằm nâng cao khả năng kháng côn trùng của cây 2013

Nghiên cứu, thiết kế vectơ mang gen kháng côn trùng từ vi khuẩn Bacillus thuringiensis phân lập ở Việt Nam để chuyển vào cây trồng nhằm nâng cao khả năng kháng côn trùng của cây, 2013

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x