National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > An adaptive communication model for mobile agents in highly dynamic networks based on forming flexible regions via swarming behaviour 2012

An adaptive communication model for mobile agents in highly dynamic networks based on forming flexible regions via swarming behaviour, 2012

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x