National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Ảnh hưởng của một số kỹ thuật sau thu hoạch đến hàm lượng Carotenoid chính trong quả hồng (Diospyros kaki T.) 2012

Ảnh hưởng của một số kỹ thuật sau thu hoạch đến hàm lượng Carotenoid chính trong quả hồng (Diospyros kaki T.), 2012

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x