National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Évaluation non-destructive quantitative de structures aéronautiques par la méthode des courants de Foucault 2012

Évaluation non-destructive quantitative de structures aéronautiques par la méthode des courants de Foucault, 2012

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x