National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Giám định loài Dermatophagoides pteronyssinus bằng kỹ thuật gen, ứng dụng dị nguyên D.pt trong chẩn đoán và điều trị giảm mẫn cảm đặc hiệu viêm mũi dị ứng 2012

Giám định loài Dermatophagoides pteronyssinus bằng kỹ thuật gen, ứng dụng dị nguyên D.pt trong chẩn đoán và điều trị giảm mẫn cảm đặc hiệu viêm mũi dị ứng, 2012

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x