National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đổi mới tổ chức quản lý theo mô hình công ty mẹ - công ty con ở doanh nghiệp bia - rượu - nước giải khát Việt Nam (Trường hợp HABECO) 2012

Đổi mới tổ chức quản lý theo mô hình công ty mẹ - công ty con ở doanh nghiệp bia - rượu - nước giải khát Việt Nam (Trường hợp HABECO), 2012

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x