National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Các phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng Fourier, Fourienr cosine, Fourier sine và ứng dụng 2012

Các phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng Fourier, Fourienr cosine, Fourier sine và ứng dụng, 2012

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x