National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Chế tạo, nghiên cứu tính chất và khả năng chống đạn của vật liệu tổ hợp sợi cacbon-ống cacbon nano với sợi tổng hợp 2012

Chế tạo, nghiên cứu tính chất và khả năng chống đạn của vật liệu tổ hợp sợi cacbon-ống cacbon nano với sợi tổng hợp, 2012

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x