National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Characterization of CYP264B1 and a terpene cyclase of a terpene biosynthesis gene cluster from the myxobacterium Sorangium cellulosum So ce56 2012

Characterization of CYP264B1 and a terpene cyclase of a terpene biosynthesis gene cluster from the myxobacterium Sorangium cellulosum So ce56, 2012

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x