National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đánh giá kết quả phẫu thuật bảo tồn cơ thắt theo đường bụng - hậu môn trong điều trị ung thư trực tràng thấp 2012

Đánh giá kết quả phẫu thuật bảo tồn cơ thắt theo đường bụng - hậu môn trong điều trị ung thư trực tràng thấp, 2012

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x