National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Chế tạo vật liệu điện môi họ SrTi1-xMxO3 (M=Fe, Co, Ni) và nghiên cứu một số tính chất của chúng 2012

Chế tạo vật liệu điện môi họ SrTi1-xMxO3 (M=Fe, Co, Ni) và nghiên cứu một số tính chất của chúng, 2012

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x