National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đánh giá hiệu quả thuốc ức chế men protein tyrosin kinase (Imatinib mesylate) trong điều trị bệnh bạch cầu mạn dòng tủy 2012

Đánh giá hiệu quả thuốc ức chế men protein tyrosin kinase (Imatinib mesylate) trong điều trị bệnh bạch cầu mạn dòng tủy, 2012

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x