National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > So sánh đặc điểm sinh lí, hoá sinh liên quan đến khả năng chịu hạn của một số giống lúa cạn và ảnh hưởng của KCL xử lí hạt trước khi gieo 2011

So sánh đặc điểm sinh lí, hoá sinh liên quan đến khả năng chịu hạn của một số giống lúa cạn và ảnh hưởng của KCL xử lí hạt trước khi gieo, 2011

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x