National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Development of reliable sample loading method using porous polymer Poly (dimethylsiloxane) and its application to high functional bio-sensing devices 2011

Development of reliable sample loading method using porous polymer Poly (dimethylsiloxane) and its application to high functional bio-sensing devices, 2011

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x