National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Tổng hợp và chuyển hoá một số xeton α,ß- không no chứa vòng benzopiron 2011

Tổng hợp và chuyển hoá một số xeton α,ß- không no chứa vòng benzopiron, 2011

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x