National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu tỷ lệ hiện mắc lao phổi AFB(+), tỷ lệ kháng thuốc và tính đa dạng sinh học của mycobacterium tuberculosis phân lập tại Hưng Yên 2011

Nghiên cứu tỷ lệ hiện mắc lao phổi AFB(+), tỷ lệ kháng thuốc và tính đa dạng sinh học của mycobacterium tuberculosis phân lập tại Hưng Yên, 2011

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x