National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Identification, functional analysis of the Pm4CL1 cDNA gene and its use for antisense downregulation of lignin biosynthesis in transgenic Melia azederach L. trees 2011

Identification, functional analysis of the Pm4CL1 cDNA gene and its use for antisense downregulation of lignin biosynthesis in transgenic Melia azederach L. trees, 2011

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x