National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > 旋覆代赭汤合小柴胡汤加减治疗胃唬兼小阳不和型反流性食管炎的临床研究 2011

旋覆代赭汤合小柴胡汤加减治疗胃唬兼小阳不和型反流性食管炎的临床研究, 2011

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x