National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu thu nhận, đặc tính và ứng dụng endo-ß-1, 4-mannanase tự nhiên và tái tổ hợp từ Aspergillus niger BK01 2011

Nghiên cứu thu nhận, đặc tính và ứng dụng endo-ß-1, 4-mannanase tự nhiên và tái tổ hợp từ Aspergillus niger BK01, 2011

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x