National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu qui trình tạo sinh khối tế bào và đánh giá một số tác dụng sinh học của sâm Ngọc Linh sinh khối 2011

Nghiên cứu qui trình tạo sinh khối tế bào và đánh giá một số tác dụng sinh học của sâm Ngọc Linh sinh khối, 2011

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x