National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu giảm đau trong chuyển dạ bằng gây tê ngoài màng cứng phối hợp Bupivacaine với Fentanyl 2011

Nghiên cứu giảm đau trong chuyển dạ bằng gây tê ngoài màng cứng phối hợp Bupivacaine với Fentanyl, 2011

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x