National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Adhesion of the rapeseed pathogen Verticillium longisporum to its host Brassica napus: uncovering adhesion genes and the evolutionary origin of the fungus 2011

Adhesion of the rapeseed pathogen Verticillium longisporum to its host Brassica napus: uncovering adhesion genes and the evolutionary origin of the fungus, 2011

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x