National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu đặc tính khí động của cánh máy bay khi tính đến ảnh hưởng trường tốc độc cảm ứng sau cánh quạt 2011

Nghiên cứu đặc tính khí động của cánh máy bay khi tính đến ảnh hưởng trường tốc độc cảm ứng sau cánh quạt, 2011

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x