National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đặc điểm hình thái, sinh học của các giống ong nhập nội (Apis mellifera linnaeus) và tính năng sản xuất của các tổ hợp lai giữa chúng với ong Ý Việt Nam (Apis mellifera ligustica Spinola) 2011

Đặc điểm hình thái, sinh học của các giống ong nhập nội (Apis mellifera linnaeus) và tính năng sản xuất của các tổ hợp lai giữa chúng với ong Ý Việt Nam (Apis mellifera ligustica Spinola), 2011

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x