National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Điều trị tràn khí màng phổi tự phát biến chứng bằng bơm dung dịch talc qua ống dẫn lưu làm dày dính màng phổi 2010

Điều trị tràn khí màng phổi tự phát biến chứng bằng bơm dung dịch talc qua ống dẫn lưu làm dày dính màng phổi, 2010

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x