National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của cây Chóc máu (Salacia chinensis L.) họ Dây gối (Celastraceae) và cây Ngọc nữ biển (Clerodendrum inerme gaertn.) họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae) 2010

Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của cây Chóc máu (Salacia chinensis L.) họ Dây gối (Celastraceae) và cây Ngọc nữ biển (Clerodendrum inerme gaertn.) họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae), 2010

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x