National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đối chiếu lâm sàng, hình ảnh cắt lớp điện toán và kết quả giải phẫu bệnh trong chẩn đoán u trung thất 2010

Đối chiếu lâm sàng, hình ảnh cắt lớp điện toán và kết quả giải phẫu bệnh trong chẩn đoán u trung thất, 2010

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x