National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Characterization of Salmonella isolated from healthy pigs in Hokkaido, Japan and Horizontal transfer of antimicrobial resistance genes and virulence genes among Enterobacteriaceae 2009

Characterization of Salmonella isolated from healthy pigs in Hokkaido, Japan and Horizontal transfer of antimicrobial resistance genes and virulence genes among Enterobacteriaceae, 2009

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x