National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đánh giá chẩn đoán tế bào học qua chọc hút kim nhỏ, áp lam, sinh thiết tức thì trong ung thư vú 2009

Đánh giá chẩn đoán tế bào học qua chọc hút kim nhỏ, áp lam, sinh thiết tức thì trong ung thư vú, 2009

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x