National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Cơ sở giáo học pháp của việc kiểm tra và đánh giá trong dạy học tiếng Nga cho sinh viên chuyên ngữ Việt Nam ở giai đoạn đầu 2009

Cơ sở giáo học pháp của việc kiểm tra và đánh giá trong dạy học tiếng Nga cho sinh viên chuyên ngữ Việt Nam ở giai đoạn đầu, 2009

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x