National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Biên tập và trình bày ảnh trên báo in Việt Nam hiện nay (Khảo sát báo Nhân dân, Lao động, Tuổi trẻ, Bạn đường 5 năm: 2001 - 2005) 2009

Biên tập và trình bày ảnh trên báo in Việt Nam hiện nay (Khảo sát báo Nhân dân, Lao động, Tuổi trẻ, Bạn đường 5 năm: 2001 - 2005), 2009

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x