National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Genome-wide responses and regulatory mechanisms to thiol-sprcific electrophiles in Bacillus subtilis 2008

Genome-wide responses and regulatory mechanisms to thiol-sprcific electrophiles in Bacillus subtilis, 2008

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x